Skriv ut

Föreläsningar

Utvecklingsstörning/Autism och sexualitet Föreläsningen har som utgångspunkt den normala sexuella utvecklingen och utifrån denna belyses olika aspekter av udda eller socialt oacceptabla sexuella beteenden. Vikten av att våga se och handskas med sexuell problematik.

Kunskap om sexualitetens uttrycksformer i olika utvecklingsfaser i livet. Att få förståelse för människor med utvecklingsstörning, och deras sexuella behov, hur ytterligare funktionshinder, exempelvis autismspektrumstörning, kan påverka det sexuella uttrycket och den utsatthet som är en följd av funktionshindret. Att få beredskap att möta, och bemöta, den som blivit utsatt, eller har utsatt andra, för sexuella övergrepp. Att förstå udda och socialt svåracceptabla sexuella uttryck.

Målgrupp:

Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma personer inom olika boendeformer, daglig verksamhet, särskolan, habilitering och psykiatrin. Den vänder sig också till tjänstemän inom socialförvaltningar, handikappomsorg, LSS handläggare och till politiker, polisväsende och kriminalvård. Jag har rest runt och haft föreläsningar i detta ämne sedan 1987 i Sverige, övriga Norden och i Estland.

Literatur: När känslan tar över - Sexualitet-Utvecklingsstörning-Autism, Margareta Nordeman, Carlssons, 2005

Referenser:

8-9 februari 2011, hade jag två föreläsningar om utvecklingsstörning/autism och sexualitet för Örebro kommun, Förvaltningen för funktionshindrade som anordnade utbildning för ca 700 personer. Nedan är en referens från dessa föreläsningar.

Lena Lagren, Pedagogisk verksamhetsutvecklare i Örebro kommun, Förvaltningen för funktionshindrade: ”Henne vill vi höra mer av” - ”Hon har så många bra exempel” - ”Vi behöver den här kunskapen” (sagt av deltagare) Att prata om känslor och sexualitet är inte alltid så enkelt. Men efter att ha lyssnat till Margareta Nordemans föreläsning, om just känslor och sexualitet, gav det oss en kunskap som i sin tur stärker oss i vår professionella roll i mötet med människor med olika kognitiva funktionsnedsättningar. Hon förmedlar sin kunskap och erfarenheter på ett enkelt och inspirerande sätt.

Anders Johansson fd VD Conator Förlag & Utbildning AB ” Jag har under många år haft förmånen och glädjen av att få samarbeta med Margareta Nordeman. Hon har genomfört ett stort antal föreläsningar på uppdrag att mitt dåvarande företag Conator Förlag & Utbildning AB. Margareta strålar av engagemang för sitt ämne och med värme och humor når hon ut till sina lyssnare. Hennes stora kunskaper och långa erfarenhet, som hon gärna delar med sig av, gör henne till en respekterad och uppskattad utbildare och föreläsare.”

Maj-Britt Lind, ordförande för Stiftelsen Blåklockan och vise ordförande i FUB Botkyrka-Salem ” Margareta Nordeman har under åren varit en återkommande och en uppskattad föreläsare hos Stiftelsen Blåklockan, som inbjuder personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning i Stockholms län till föreläsningar.”

Andra ämnen jag föreläser om:

  • Att vara närvarande i nuet i mötet med människor, att beröra och låta sig beröras, Estland 2010. (föreläsningen gavs på engelska)
  • Balans i livet
  • Kärlek på äldre dar