Skriv ut

Konsultation/Handledning

Genom åren har jag gett många konsultationer till gruppbostäder och daglig verksamhet inom social omsorg när det gäller sexuellt orienterad problematik hos personer med utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador.

Jag ger också konsultationer till personer i arbetsledande ställning som vill utveckla sitt ledarskap.

Jag ger handledning till barnmorskorna på mödravårdscentralen MamaMia, Söder. Viktiga ämnen i handledning är bemötande och förhållningssätt. Vi arbetar också med var de professionella gränserna bör gå och diskuterar alternativa sätt att handskas med de problem barnmorskorna kan möta antingen det gäller att ge svåra besked, att slussa personer vidare där det kan befaras att barnet inte kommer att bli omhändertaget, att möta personer med psykiska problem, missbruksproblematik o.s.v.

Referens:

Carina Edman, leg.barnmorska och delägare i MamaMia Söder ” MamaMiaSöder är en auktoriserad privat mödravårdscentral. Vi har ca: 1800 gravida gående hos oss. Vi tar även emot besök för rådgivning inför insemination, preventivmedelsrådgivning, provtagning såsom STI, cellprov och undersökning. 

Vi har ett aktivt samarbete med Margareta Nordeman i form av handledning 1 gång / månad då vi diskuterar patientfall och vi får råd och stöd i såväl bemötande, förhållningssätt samt i vissa fall hänvisas patienten / paret vidare till Margareta för samtal. Det kan då handla om relationsfrågor/problem, sexuella problem, kommande föräldraskap.

Margareta är en av de få terapeuter som har hbt-kompetens och som för vår mottagning är särskild viktigt då vi tar emot många regnbågsfamiljer. Det är då mycket värdefullt att tryggt kunna hänvisa till Margareta som vi vet besitter denna värdefulla kompetens och har lång erfarenhet.

Vi ser det som mycket givande att ha Margareta som vår handledare och våra möten är mycket inspirerande, vi får ett enormt stöd och Margareta är mycket skicklig på att driva gruppen framåt och få igång tankar och diskussioner.”