Skriv ut

Sexuell problematik

En del av de personer som söker min hjälp formulerar det själva som sexuellt orienterat. Det kan handla om:

  • att man har minskad eller saknar lust till sex
  • att man lever i ett förhållande där den sexuella lusten är olika stark och därför upplevs som ett problem
  • att man upplever sig ha ett sexuellt beroendeproblem
  • att man har ett sexuellt riskbeteende

Ofta är den minskade lusten kopplad till problem i relationen till partnern.
En del personer kan ha upplevt svåra traumatiska händelser som sexuella övergrepp tidigare i livet och som skapat problem med upplevelsen av den egna kroppen såväl som närhet och samlivet med en partner. Ibland kan det krävas en lång terapi för att bearbeta dessa minnen och kunna lägga dem bakom sig. Ibland kan en kortare period av samtal kännas som ett tillräckligt stöd för att kunna gå vidare med sitt liv.